แตน พรหมญาณ กัลยาคาเฟ่ ร้านกาแฟน่านั่ง ดูดวงที่ร้านกาแฟ

ความเชื่อคนเรานั้นมีมากมายหลายหลาก ความเชื่อบางอย่างอาจพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อบางอย่าง เกิดจากภูมิปัญหา สถิติ หรือพลังเร้นลับบางอย่างที่มีอาจพิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับ “ไพ่พรหมญาณ” ที่เป็นศาสตร์แขนงใหม่อันโด่งดัง ซึ่งหากใครไม่ลองด้วยตนเองแล้วอาจยังมองไม่เห็นภาพ ลองมาดูให้ลึกซึ้งกันดีกว่า

“ไพ่พรหมญาณ” คืออะไร

พรหมญาณเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่คิดค้นโดยคนไทย โดยรวบรวมหลักการ วิธีคิด การทำนายของโหราศาสตร์และจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์ไทยและคิดค้นศาสตร์นี้ใช้เวลานานกว่า 7 ปี ถ่ายทอดเป็นรูปภาพลงบนไพ่แฝงไว้ด้วยปรัชญาองค์ความรู้ตามวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการทำนายอย่างแม่นยำและสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของคำว่า
ไพ่พรหมญาณพยากรณ์

ไพ่พรหมญาณ เป็นไพ่โหราศาสตร์แบบไทยชุดแรกของชาติและชุดเดียวที่มีใช้ในปัจจุบัน ที่ดูได้ทำนายได้ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ทำนายได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องชีวิต การดำเนินธุรกิจ ฮวงจุ้ยและทำเลในการทำมาค้าขาย

ปรึกษาทิศทางธุรกิจและการดำเนินชีวิต

หลายครั้ง ที่การดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่หวัง ทั้ง ๆ ที่เราก็ทำตามหลักวิชาทุกศาสตร์ ทุกแขนงแล้ว แต่ทำไมถึงยังมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย

ไพ่พรหมญาณ คือ อีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยค้นพบความจริง สร้างความเข้าใจ และค้นพบทางออกให้กับหนทางที่ตีบตันได้

การทำนายด้วยไพ่พรหมญาณ

อ.แตน พรหมญาณ  หรือ คุณนพฎวรรณ หัสดินทร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านการดำเนินชีวิตและธุรกิจด้วยไพรพรหมญาณ ได้เปิดเผยให้เราฟังว่า ไพ่พรหมญาณ 1 สับรับ มี 69 ใบ ประกอบด้วย 5 ชุด คือ

1.ไพ่ครู จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ไพ่ท้าวมหาพรหม และพญาภิเภก

2.ไพ่ชุดเทพประจำวันเกิด จำนวน 7 ใบ

3.ไพ่ชุดเทพประจำราศีเกิด จำนวน 12 ใบ

4.ไพ่เทพประจำปีเกิด จำนวน 12 ใบ

5.ไพ่ชุดเทพประจำฐานพยากรณ์ จำนวน 36 ใบ ใช้อธิบายเพิ่มเติม 3 ชุดแรก

หลักการดูดวง โดยการหยิบไพ่อย่างน้อย 3 ใบ เพื่อตอบคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้ ดังนั้น คำทำนายจากไพ่ จึงไม่เหมือนกับการดูดวงหรือผูกดวงชะตาเสียทีเดียว ซึ่งไพ่จะขึ้นมาแบบไหน ก็อยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานของผู้หยิบไพ่ ซึ่งอาจารย์ ทำหน้าที่เป็นผู้แปลสารหรือแปลความหมายจากไพ่เท่านั้น

พบอาจารย์แตนได้ที่ไหน

อ.แตน จะมาพบปะกับผู้ที่สนใจที่ร้านกาแฟ กัลยาคาเฟ่ ถ.สรงประภา ทุกวันพฤหัสบดี (วันดีซึ่งถือเป็นวันครู) เวลาประมาณ 12.00-16.00 น. โปรดจองคิวล่วงหน้าที่ โทร. 0944184591

มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 • ดูเบื้องต้น 15 นาที รู้คำตอบ พอได้แนวทาง 300 บาท
 • ดูให้ลึกมากขึ้น รับคำปรึกษาชี้แนะ 30 นาที 500 บาท
 • ดูอย่างละเอียด ปรึกษารอบด้าน คุยกันนาน ๆ แตกประเด็นให้ชัดเจน 1,000 บาท

https://goo.gl/maps/AQ9K3TffLqiV9Dfr6

2 Comments

 1. Impotency is the male inability to have sex properly with your partner.
  The lack of this ability is creates the state of impotency in males.
  This is found more in men then in females. This
  situation is often characterized by the male sexual inefficiency called the erectile dysfunction.
  Erectile dysfunction is the situation where the males
  cannot attain the erection that they should while performing an act of sex.
  Even if they do attain, they cannot maintain it for a longer time.
  This situation is often coupled with a lot of mental depression and anxiety about the fear of not being able to perform.
  There are several men who are suffering from this disease and are really fed up with it.

  However, this is quite a common problem in males
  and more so in older men. According to the scientific
  observation, this condition affects as much as 10% of the
  male population at one or the other time in their lives.

  Though impotency might be an aspect that is associated with the older generation, it is a disease that might
  affect people of any age. This problem is generally the symptom of some underlying psychological
  and mental factor. It is very important to know that this situation is not without cure and
  that there are several treatments for it including
  natural therapies.

  There are a number of properties, present in natural herbs, can fulfill
  the special requirement for men to cure male impotency.
  Impotency can victimize people of any age and any race.
  It should be understood that it is one of the most common ailment of male sexual reproduction system.
  There is a common belief that either there is erection or
  there is no erection at all. However, the actual scene is there is sometimes very mild erection and sometimes erection that does not last for a long time.
  It has also been established based on many trials that in more than 80 per cent cases
  the problem is not psychological but biological. The situation is not hopeless though and has
  many options of its remedy. There are several medications that act
  magically towards this. Medicines like generic Viagra, kamagra,
  kamagra oral jelly work in a most wonderful manner towards this.
  These pills enable the free blow of blood in the
  genital region and leads to effective harness in the penis.
  These medications are FDA approved and are very safe and
  secured to be taken.

  Sildenafil Citrate is one of the known ED drugs
  that are used to get proper erection for erectile dysfunction patients.

  Erectile dysfunction is the most common problem in the males all over the world.
  There may be physical and emotional factors responsible for this condition. ED was typically found in males above 40 years of age
  but now it started affecting younger males too. It is also known as male
  impotence, which is due to the insufficient blood flow
  to fill the erectile tissues of male sex organ. The major benefit
  of taking Sildenafil Citrate is that it helps to boost the
  erection as well as sexual abilities improving the flow
  of blood in the penis.

  You can Buy Sildenafil Citrate online without a doctor’s prescription without spending time to visit a local drug store or the clinic.
  The chemical compound in it helps a lot to achieve and/or an adequate
  erection for overall sex satisfaction. Sildenafil Citrate is also used
  for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) relaxing the arterial walls.
  Sildenafil Citrate slows down the deterioration of cGMP enzyme that allows of regular flow of blood into the penile area.
  Take Sildenafil one hour before you plan to have sexual intercourse and the effect lasts for 4 to
  6 hours. Take the tablet with empty stomach or low meal to prolong your sex session.

  Do not take Sildenafil more than once a day. The recommended dosage varies from 50 mg to 100 mg based on your
  health condition. Also do not drink alcohol with it and store it
  in a cool, dry place away heat and light. Don’t forget to keep it out of reach of children. Now, many
  men are suffering from impotence problem.

  To get relief this condition you can Buy Sildenafil Citrate online to gain proper erection. Start taking
  this amazing pill and see a great change in you while
  making your partner happy in bed. So order this
  ED pill online visiting our site.

  Erectile dysfunction is generally characterized by inability to get or maintain an erection. Factors causing this
  male disorder can be either physical or psychological in origin. Dysfunction of reproductive organ is one of the common health disorders reported in today’s busy lifestyle.

  Several factors contribute in forming this health disorder.
  This health disorder can influence on people of all age groups.
  Depending on the cause and severity of problem, erectile dysfunction problem can be either temporary or permanent
  in origin. Erectile dysfunction, best known as impotence is generally characterized by inability to get or maintain an erection. Factors causing this health disorder can be either physical or psychological in origin. Stress, fatigue, anger and depression are some main causes
  inducing this health disorder in people. Intake of best
  erection pill is found to be as an effective remedy for treating erectile dysfunction.

  Best pills for treating impotence troubles works by addressing the actual cause of problem.
  At present, you can find hundreds of companies in online market providing best erection pills for treating erectile dysfunction. If you are in search of
  the best medication, it is advised to buy product after checking its reviews and feedbacks.

  In order to ensure maximum safety, people are advised to choose one made out of herbal ingredients.
  It improves blood circulation throughout
  the body and enhances the functioning of reproductive organs
  safely. As per research, fatigue is found to be as a main cause
  of impotence problems.

  Intake of best erection pills for treating erectile dysfunction is a perfect remedial measure for this problem.
  It stimulates energy production in cells and reduces the risk of fatigue problems without inducing any
  adverse action on users. Immediate result without any
  side effects is one of the main advantages of
  using best pills for treatment purpose. In order to obtain best result,
  people are advised to intake best pills before bed time.
  Almost all the ingredients used for the preparation of best herbal pill ensure complete safety.
  Best erection pills for treating erectile dysfunction can be used for prolonged period of time.

  It ensures 100% satisfaction and won’t induce any side effects on user.

  As per studies, high amount of PDE5 is found to be as a main cause of erectile dysfunction trouble.
  Low blood supply to reproductive organ is the reason behind
  this trouble. Intake of best erection pills for treating ED inhibits PDE5 and promotes
  blood flow throughout the body. This in turn reduces the chance of occurrence of impotence problems naturally with no side effects.

  Ingredients used for the preparation of best erection pills for treating ED are clinically tested and approved by health experts.
  It improves the functioning of muscles and improves sensation. Apart from giving immediate result, long lasting solution is
  one of the main advantages of usingbest erection pills for treating
  erectile dysfunction. Best pill can give result up to seventy two hours duration. Almost
  all ingredients used in best herbal pills have been used for centuries to treat
  impotence problems. Some of the active ingredients used
  for the preparation of best erection pills include tongkat ali,
  mucuna pruriens and horny goat weed. Apart from curing impotence,
  it also improves desire and libido.

  Why are thousands of men choosing an impotence herbal remedy over the
  colorful synthetic pills to cure erectile dysfunctions?
  Because they know the sometimes fatal side effects associated with erectile dysfunction pills.
  If you are suffering with an erectile dysfunction, do you know that your health could be in danger if you choose to cure your impotence with Viagra, Cialis or other popular E.D.
  Your body is a miraculous thing and in most cases it will let you know
  if something is wrong. In the case of erectile dysfunctions, you have a circulation problem caused by plaque building in the
  arteries below the belt.

  Viagra, Cialis and other E.D. This looks great on paper but all it is doing is hiding
  the problem and not curing the problem. These
  colorful pills listed above have also been plaguing patients with numerous
  side effects including: nausea, headaches, diarrhea, permanent blindness, permanent deadness and
  sometimes death while the performance. Maybe it is time you tried a natural
  health approach to curing your problem with an impotence herbal remedy.
  1. Gingko- The herb ginkgo can improve blood flow downstairs which can reverse impotence.
  However, you will need to take the herb at least
  6-8 weeks to see consistent results.

  You can find the herb at any health store and you should follow the recommended dosage.

  2. L- Arginine- Found in foods such as meat, dairy products, poultry and fish, L-Arginine is an amino acid.
  The human body uses L- Arginine to create nitric oxide, a substance used to relax the
  blood vessels. This may have a positive effect on symptoms of E.D.
  3. Zinc- Typically, if a male individual is zinc deficient, they will
  most likely suffer from negative effects on their
  sexual function. An erectile dysfunction sufferer should take 15 to 30 mg daily.
  It would also be recommended that 1 to 2 mg of copper should be taken with
  zinc.

  4. Indian Ginseng- Indian Ginseng is believed to be capable of strengthening the body.
  Its traditional use includes the improvement of sexual capacity.
  In other words it is a natural aphrodisiac. 5. Epimedium Grandiflorum Extract
  (Horny Goat Weed)- Epimedium Grandiflorum extract is also commonly known as ‘horny goat weed’.
  Studies report this herb as being a time tested aphrodisiac.
  It will improve energy and reduce stress levels.
  And since high stress levels and fatigue can depress the sex drive,
  this herb is very reliable! This herb can also restore low levels of
  testosterone and thyroid, resulting in a heightened sex drive.
  What about your diet?

  Don’t try to piece together your erectile dysfunction remedy!
  And for your health’s sake, don’t take an E.D. You could be E.D.
  100% guaranteed, research-based, doctor-approved Erectile Dysfunction Remedy
  Report that has helped thousands! With 22 years of natural health expertise,
  our health company has been providing thousands with
  a step by step, natural remedy to cure impotence from
  home. Save hundreds and visit our Impotence Remedies website today!
  Joe Barton and Barton Publishing offer 22 years of natural health expertise
  with an Impotence Remedies Report. Author’s Bio:
  Joe Barton is the founder of Barton Publishing Inc., a leading
  natural health company specializing in publishing cutting edge reports
  that show people how to cure and treat themselves using safe,
  natural, and proven remedies. Joe has helped thousands of men enjoy healthier lives through an impotence herbal remedy.
  For more ED treatment tips please check out our blog. Please Register or Login to
  post new comment. Nature Deficit Disorder: Are Our Children being Deprived?
  What is off-pump heart surgery?

  Erectile dysfunction is a man’s inability to get or keep
  hard erection during lovemaking. Millions of men in the
  world, suffer from erectile dysfunction due to various reasons but a recent study has revealed smoking is also one of the main reasons of causing erectile dysfunction in men. Smoking makes
  a man unsexy and also makes his sexual life less enjoyable.
  Smoking increases the risk of erectile dysfunction by around 50% for men in their 30s and 40s and up to 120,000 men from the UK in this age group are impotent as a direct result of smoking, experts estimate.
  So how a smoker should try to add spice and pleasure in his sex life?

  The simple answer is by quitting smoking! Smokers should first and
  foremost, set a quit date and quit COMPLETELY on that day.

  Identify the times you are most likely to smoke.
  For example, do you tend to smoke when feeling
  stressed? When you are out at night with friends? While you are drinking coffee?

  When you are bored? While you are driving? Keep a
  diary to help you determine such risky times. Record each time you have a cigarette, including time of day and what you are doing.
  Make a plan about what you will do instead of smoking at those times that
  you are most likely to smoke. For example,
  drink tea instead of coffee — tea may not trigger the desire for a
  cigarette.

  Or, take a walk when feeling stressed. Remove
  ashtrays and cigarettes from the car. Place pretzels or hard candies there instead.

  Pretend-smoke with a straw. Let all of your friends, family,
  and co-workers know of your plan to stop smoking and your
  quit date. Just being aware that they know can be a helpful reminder and motivator.
  Find out about nicotine patches, gum, and sprays.
  Try hypnosis — it works for some people.

  Avoid smoke-filled settings and situations in which you are more likely to smoke.
  Exercise to relieve urges to smoke. So when you quit
  smoking you should pay attention to training and toning your
  genital muscles to get a strong and unbending erection so that you may enjoy your love making sessions to
  their fullest. There are certain exercises which help you regain incredibly hard erection by supplying fresh blood and energy around your genital area.

  The paper, published in this month’s issue of Mayo
  Clinic Proceedings, discusses treatment options and the research backing them for women who
  face sexual dysfunction while on antidepressants.
  Stephanie Faubion, M.D., director of the Office of Women’s Health, of Mayo Clinic,
  and Jordan Rullo, Ph.D., L.P., report that the onset of sexual side effects
  develops within one to three weeks of beginning an antidepressant regimen. However, the benefits of the antidepressants themselves do not appear until approximately two
  to four weeks into treatment, which may cause women to lose interest in a medication that may seem to do more harm than good.

  The change in neurotransmitters, particularly serotonin, introduced by
  antidepressants may be the most likely reason behind female sexual dysfunction, according to
  the paper, but symptoms of sexual dysfunction prior to beginning antidepressants may signal
  another culprit.

  One study included in the article found that 15 percent of women stopped
  taking their prescribed antidepressant after experiencing sexual dysfunction, and half of those women did not discuss the concern with their
  doctor. The paper includes treatment options from behavioral
  and pharmacologic approaches, including exercise,
  scheduling sexual activity and adjustment of medication dosage.
  The first step in selecting the appropriate treatment protocol, according to the article, is to identify the domain in which the sexual dysfunction falls, which can include
  low desire, low arousal and orgasm dysfunction. More information: Tierney Lorenz et
  al. This document is subject to copyright. Apart from any fair
  dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided
  for information purposes only.

  Buy kamagra is considered as a first line therapy for men’s erectile dysfunction. Being a sildenafil citrate medication, it effectively
  improves penile erection after treating internal issues.
  Apart from this medical treatment, there are other approaches
  to overcome erectile dysfunction i.e. diet, exercise and changes in lifestyle.
  Adding cheap kamagra and following natural approaches to improve sexual health really helps
  to eradicate the problem from its root. How Kamagra Tablets Help To Overcome ED Issue?
  Kamagra has been manufactured with sildenafil citrate 100mg.
  This key ingredient continuously works to reduce the
  effects of the main cause of ED i.e. PDE 5 enzymes. This drug also supports
  the execution of cyclic GMP to give an erection.

  The magical effects of sildenafil citrate take a few minutes to start its execution and lasts up to many hours.
  This medication has great role to enhance men’s power to erect the penis during
  intercourse. It is an approachable drug just because
  of its availability on online drugstore and cheapest prices.

  Kamagra tablets have treated millions of men to overcome their condition effectively.
  Many studies have shown that a good diet
  can help to reverse the erection issue of men. Eating healthy
  and aphrodisiac foods assist to improve the vascular problems and
  other causes of ED. Foods, helping to decrease the amount of high cholesterol, high blood sugar level, and high triglyceride level are known as the best foods for sexual
  health. They improve blood flow and keep the blood vessels in good condition to reduce the risk of ED.
  The Massachuesusetts Male Aging Study has found an association between diet and ED and recommended men to add plenty
  of fruits, vegetables and whole grains. ED patients should avoid red meat and processed
  meat. The benefits of cardiovascular exercise assist to enhance the blood vessels on the regular basis.
  Experts have recommended ED patients to adapt aerobic exercise and kegel exercise on the regular basis.

  Male sexual dysfunction and infertility are often confused with each other.
  However, they are two very different conditions.
  Erectile dysfunction, the inability to develop or maintain an erection during
  sexual intercourse, may have either psychological or biological roots.
  In contrast, infertility is strictly a biological problem: the inability to produce sperm capable of making a woman pregnant.
  A sexual gymnast may be infertile and, conversely, a fully fertile man may lack any
  kind of sexual charge. Masturbation is a considered a
  natural and safe (both physically and emotionally) way for men and women to express sexuality and may help promote self-awareness,
  self-acceptance, and self-confidence. By exploring ones own body visually and by touch, this
  knowledge can be carried over to provide for a stronger and satisfying sexual relationship with ones partner by
  opening lines of communication regarding what their body responds to best.

  Libido: Libido is the conscious component of sexual function. Decreased
  libido manifests as a lack of sexual interest or a decrease
  in the frequency and intensity of sexual thoughts, either spontaneous or in response
  to erotic stimuli. Libido is sensitive to testosterone levels as well as to general nutrition, health, and drugs.
  Arteriogenic impotence: The arteries supply blood to the penis.

  When arteries narrow, they fail to bring in sufficient blood to the penis resulting
  in erectile dysfunction. It mainly occurs in elderly people.
  Those who are diabetic or have high blood pressure are also prone to it.
  Arteriogenic impotence due to injuries is common but often goes unnoticed because of ignorance.
  Impotence from Diabetes Mellitus: Impotence is very common among diabetics.

  A study showed around 50% of diabetics as patients of male impotence.
  Mixed impotence: More than one factor can cause impotence in men.
  It could be physical factors as well as psychological factors.
  Mixed impotence refers to this form of impotence.

  Endocrinology impotence: When there is an imbalance
  of sex hormones in the blood stream, erection doesn’t occur.
  Nearly 5 to 10% of men suffer from Endocrinology impotence.
  Psychogenic impotence: Sometimes, the problem lies entirely
  in the mind. There will be no physical factors accompanying erectile dysfunction. This is
  a state of psychogenic impotence. People often undergo bouts of depression and
  anxiety. Hypoactive sexual disorder: A persistently reduced sexual drive
  or libido, not attributable to depression where there is reduced desire,
  sexual activity and reduced sexual fantasy. Premature ejaculation: Ejaculation occurring with only minimal stimulation,
  either before penetration or soon afterwards, in either case ceratinly before the patient wishes it.
  Again the GP must take into account the patient’s age, previous sexual
  experience, extent of sexual stimulation and ‘novelty’ of the sexual partner.

  When a male reproductive capacity is lost, it is called
  impotency. It is not the absence of the capacity of lovemaking.
  Nor it is the lack of desire to have sex with his woman, rather it incapacitates the
  power of begetting a child. A man performs sexual acts depends on certain mental or
  physical conditions. The sexual incapacity leads to the inability to have children. The female impotency is called frigidity.
  Both male and female may be affected with this sexual derangement.
  The ayurvedic remedies to reverse impotence are completely natural.
  There are lots of remedies to reverse impotence in men naturally.

  Of all types impotencies in men, the major one is
  the inability to maintain erection which is the most important in men for having a pleasurable experience in lovemaking.

  There are a number of cures suggested by the Ayurveda, but
  4T Plus capsules and Overnight oil have been proved
  as the most effective of them. Their combination is so powerful that men get back their natural urges to deal with the insufficient flow of blood.
  These supplements enliven the feeble tissues, and with the enhanced genital organs,
  the male enjoys maximum pleasure during lovemaking sessions.
  The world of Ayurveda is crowded with huge numbers of products that are very much
  effective to heal the every disease from the root.
  All kinds of sexual problems are taken care of by Ayurveda very effectively.

  This combo pack of 4T Plus capsules and Overnight oil is one of the ayurvedic remedies
  to reverse impotence. The reviews of the users are the clear proof
  of the effectiveness of the products. How 4T Plus capsule works?
  The capsule compensates the deficiencies of
  vitamins and minerals that are not available in the daily food.
  It works internally and enhances the strength of male genital organs.
  The ingredients used in the capsule are all
  natural herbs used in their purest form in the
  right ratio in order to get the maximum benefit to reverse
  impotence. Getting a higher pleasure is not possible without
  longer, stronger or harder erections.

  The massage of Overnight oil will get for men a highest pleasure and enjoyment in lovemaking sessions.
  It increases the flow of blood inside that make the male organ bigger and harder.
  The massage with few drops of oil two times a day will
  sure to repair the damage of the genital organs.
  The recent researches find out some herbs as very
  much effective to cure the impotence and infertility.
  Among them two are very important: Ginseng and Shilajit.
  In clinical investigation, it is found that those who take Ginseng show significant improvement in erectile function than those who are under medication. Another is Shilajit.
  The investigation points out that Shilajit contains mineral and other herbs that had been used traditionally
  in the ancient time to get rid of male infertility.

  Additionally, it helps increase the sperm count as well
  as sperm motility. The testosterone level heightens significantly with this herb.
  Above all, as ayurvedic remedies to reverse impotence, the
  supplements such 4T Plus capsules and Overnight oil are very much effective.
  They are available over the counter or online and can be used without prescription.

  Impotence, else known as erectile dysfunction is one among the
  common problems affecting satisfied relationship
  with partner. Factors contributing for this health disorder may not be unique always and
  can vary from one person to another. Causes inducing impotence problems can be either physical or psychological in origin. Prostate surgery is reported
  as a main physical cause of impotence problem in men. In some cases, surgical treatment can damage nerve cells inducing oligospermia
  or azoospermia condition. Moreover, chance of getting infection is very high
  in case of surgery. This in turn leads way to damage of cells and
  poor functioning of reproductive organs.

  Over use of drug is a common cause reported for the formation of
  impotence problem in men. Excessive consumption of drug may give rise to both physical as well as psychological
  problems in future life. Brain damage, impotence, blindness, loss of balance
  and hallucinations are some among the common side effects induced on person due to drug addiction. Similar
  to drug abuse, over consumption of alcohol is another
  cause reported for the formation of impotence risks in men. In order to prevent the chance of getting reproductive disorders, people are advised to limit or avoid the intake of alcohol,
  tobacco and recreational drugs.

  Hardening of arteries is an important physical cause leading way to impotence problem in men. This health disorder decreases the amount of blood flow to genital
  and reduces sperm production in men. Versatile factors play significant roles
  in the formation of hardening of arteries. High cholesterol level, high blood pressure and smoking are
  some common causes inducing the risk of hardening of arteries.
  As per studies, imbalance in hormone level, especially testosterone hormone is found to be as a cause of impotence
  in men. In order to prevent the risk of testosterone deficiency,
  patients are advised to follow a healthy lifestyle by doing regular exercises and consuming nutritive diet.

  Avocado, beans, peas, whole grains, fish and raw oysters
  are some among the top recommended food items to improve the testosterone concentration in body.
  Side effect of certain medication is a common cause reported for the formation of impotence problem in men. In order to avoid the risk of impotence trouble,
  it is advised to reduce or cease the intake of drugs for depression,
  epilepsy and heart disease. Apart from inducing impotence in men, prolonged use of
  certain drugs, especially antidepressants can induce versatile side effects like constipation, dry mouth, blurred vision,
  headache and agitation. Nowadays there are lots of cures available for treating impotence problem in men. Booster capsule is
  one among the best recommended herbal supplements for preventing and treating reproductive disorders.

  Active ingredients in this herbal capsule are well known for their aphrodisiac properties.
  Some among the key ingredients used for the preparation of booster capsule include
  saffron, mucuna pruriens, asparagus racemosus and withania somnifera.
  It enhances blood circulation throughout the body and shortens recovery time for attaining multiple orgasms.
  Intake of booster capsule calms down nerve cells and reduces impotence problems
  due to high stress condition.

  The report studies the historical and present performance of the market
  to project future growth. For this market report, 2017 is considered as a base year.

  Investigation of coming and past market data can facilitate
  in organizing a top level view of current business methods.
  Comprehensive data of market players can facilitate perceive
  client demands and market scope. Development opportunities and forecast client requests can evoke the gathering of revenue.
  A comprehensive analysis of the ever-changing competitive dynamics can keep you prior to the competitors.
  The contemporary skilful components like trade production study, revise product launching events, growth and risk factors can facilitate in forecast practicability analysis.

  To distinguish the slightest targeted market specialties with
  large development potential. To help current suppliers fairly assess their cash connected,
  advertising and innovative capacities opposite driving contenders.

  Erectile Dysfunction reports cover complete modest view with the market stake and company profiles of the important contestants working in the market.
  Also it offers a summary of product specification,
  production analysis, technology, product type, considering key features such as gross, gross margin, revenue &
  cost structure. The report helps the user to strengthen decisive power to plan their strategic moves
  to launch or expand their businesses by offering them a clear picture of
  this market.

  Here’s another reason why you should stay fit. Researchers
  said fat people make lousy lovers simply because overweight
  goes hand in hand with impotence. Impotence – also known as
  erectile dysfunction or erection difficulty – is the consistent
  inability to have and sustain an erection necessary for sex.
  It currently affects over 30 million Americans.
  About 2,000 men aged between 51 and 88 were involved in the
  study. Of that number, 34 percent reported moderate to severe
  impotence. These men had large waistlines. Researchers at the
  Harvard School of Public Health (HSPH) also found
  strong links between obesity and impotence. When obesity was combined with smoking,
  the risk of impotence was even greater.

 2. Bet9ja is one of the most popular betting sites in Nigeria, and a lot
  of people have a chance to win some good bonuses there.

  How can you withdraw them? Read this full guide on how to withdraw bet9ja bonus on www bet9ja com website.
  Bet9ja is one of the top Nigerian sports prediction website,
  trusted by many devoted users who make their money there.

  This platform is popular both among betting professionals and those who are taking their first steps in the betting world.
  Betting on sports has become a whole lot easier in the past few years, and
  this is now a hobby for many people who watch sports and would like to earn money from their predictions.
  The bet9ja site deeply cares about their users and often gives them rewards for dedication, like
  money bonuses.

  However, you should know what to expect when you receive bonus offers from the bet9ja website because withdrawing them in cash form or
  to your bank account often requires fulfilling some conditions.
  Let us take a glimpse of the website rules. What bonuses
  does the bet9ja prediction site offer their users?
  Let us see what they are and how you can withdraw them. The first is
  the 100% bonus. Contrary to the popular belief, it is not just a registration bonus
  – it is a special award for new customers who have made their first deposit in their account.

  The amount of money the new customer needs to invest should be at least ₦100.

  The Bet9ja website will give the user the amount of money that is equal to their first deposit.

  For example, if you put ₦1000 on your account, your bonus money will be ₦1000.
  The amount of money that you can potentially get is up to
  ₦100,000. The second bonus is known as the 170% multiple bonus.
  The user can receives it by winning betting slips that have at least five selections.
  Even though the bonuses listed above look extremely appealing, you will not be able to
  withdraw them that easily. There is always a catch, so in this article, we will look deeper
  into the set of terms and conditions under which you can receive those
  bonus money. For the first bonus, you need to fulfill a lot of conditions before
  you are able to withdraw your money.

  First, you need to bet the full first deposit on a few sports events, with the odds being at least 3.0 – you will not be
  able to get your bonus with the bigger odds.

  Afterwards, you will receive your 100% bonus.
  In order to use your 100% bonus, you will need to select
  the option “Use bonus” when you are betting on sports.
  You will be able to choose if you would like to use the
  whole bonus or a part of it. Combining the bonus with real money is impossible, though.

  The additional bonus money can only be used for live betting or pre-match betting.
  Your bet cannot be cashed out if it was placed with bonus money.
  The bonus can only be used like your own money, and then the winnings can be withdrawn.

  @Bet9jaHelp pls I want to register bet9ja app on my
  mobile so I need ur help my name is mutaba nwite@bet9jaHelp

  — stephen kenya (@KenyaStephen) March 5, 2018
  As for the second bonus, you should not be deceived by the possibility of getting 170% of your money.
  This will only happen when you have a lot of betting selections.

  If you selected only five events to bet on, your bonus
  will be only 5%, so to be able to win big amounts of money
  you have to increase the number of events. The odds for events you
  are betting on should start with 1.20. Once you have successfully bet
  on multiple events and won the bonus cash, you will be able to
  withdraw this money. How to withdraw bonus money from bet9ja betting site?

  Sunday 28/10/2018 come watch live Bet9ja NNL final match of the season as Stationery Stores
  host Ikorodu United Fc.

  Derby of all derby match in Bet9ja NNL 2017/2018 season.

  Will Stationery Stores relegate?
  Will Ikorodu finish 3rd on the log?

  #LAGOSDERBY #STRIKO

  — Ikorodu United FC (@FCIkoroduunited) October 25, 2018
  This includes the money that you have won as a result of using your
  bet9ja funds for betting on sports events and the multiple additional cash.

  You can log in through the top right corner of the site page.

  Afterwards, click the drop-down menu titled “my account” which you will find in the top right corner as well.
  While you are in the account section, select the option “withdraw”.
  Before proceeding to the next step, you ensure your
  registration details match the name you enter into
  the account holder field. If it does not match, you are at the risk of having your account suspended until you verify it by providing an ID.

  Fill in all the necessary information: account holder name, e-mail address, phone number and bank account details.
  Then type in the amount of money you want to withdraw and proceed to the next step
  by clicking “next”. Double-check all the information that you have entered, and after that hit the confirmation button. You
  should receive the confirmation of money withdrawal in your e-mail.
  There is also an option to check the status of your withdrawal
  in the section titled “account statement” when you click on the transaction information. It is completely free to withdraw your money from bet9ja website to your bank
  account. However, you need to be aware that bank transfer withdrawals can take up
  to 24 hours, so do not worry if you are unable to access your funds right away.

  There are some other significant things you need to be aware of if
  you want to withdraw your bonus cash. 1. Bet9ja has a right
  to give you a complimentary bonus at any time, and if you accept this money, you automatically
  agree to the rules of the website regarding bonuses.
  However, if you disagree with the rules and/or break them,
  bet9ja reserves the right cancel your bonus money. 2. It also has the right
  to stop sending you bonus money or special offers, or withdraw those they
  already sent you. They can do that without previously informing you.
  3. You are strongly recommended not to take advantage of bet9ja bonus system by creating multiple
  accounts and betting on them. The website administrators strictly
  monitor fake accounts and they can block the ones they find
  suspicious. 4. Always track the latest information about the
  bonus offers you take part in because the betting website
  can cancel your additional cash whenever they want. This was the brief guide on the bet9ja site bonus system.
  Although they are quite hard to get with all the terms and conditions, they are still possible to achieve.
  Whether you are a betting professional or beginner player, luck might be
  on your side, so get the best out of bet9ja bonuses.

  One of my guy Carry expo wey they like Bet9ja slip of 60games and
  the game cut ooo..

  — bahdboyray (@uwakwe_chima) July 21, 2019
  You have to predict if a Team’s total number of points scored during the
  entire match are going to be odd or even. You have to
  predict the winner of the playing period (1st Half Time or 2nd Half Time).
  Three possible outcomes: Home, Draw, Away. You have to predict the winner of the playing
  period (1st Half Time or 2nd Half Time). Three possible outcomes:
  Home, Draw, Away. If the teams draw, the selection will be void and will not be included in the computation of
  a possible bonus. You have to predict the winner of the playing period (1st Half Time or 2nd Half Time) by adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from the final
  score.

  Betting on ” Home “, the bet is won if the home team
  wins with a margin of at least 3 points. You have
  to predict the winner of the playing period
  (1st Half Time or 2nd Half Time) by adding or subtracting
  the spread offered by Bet9ja from the final score.
  Betting on “Home”, the bet is won if the home team wins with a margin of at least 7 points.
  Betting on “Away”, the bet is won if the away team wins or loses with a
  margin lower than 7 points. You have to predict if the total number of points
  scored during the playing period (1st Half Time or 2nd Half Time) will be over or under
  the spread indicated. If the teams draw, the selection will be void and will not be included in the computation of a
  possible bonus.

  You have to predict the winner of the Quarter (available for all 4 quarters) by adding or subtracting the spread offered
  by Bet9ja from the final score of the Quarter. Betting on ” Home “, the bet is won if the home team wins with
  a margin of at least 3 points. Betting on “Draw”, the
  bet is won if the home team wins with a margin of exactly
  2 points. Betting on “Away”, the bet is won if the home team wins with
  a margin of at least 1 point or if the away team wins the game.
  You have to predict in which quarter will be scored most points.

  Death heat rule apply (art.8 Live betting rules).

  You have to predict the team able to score more points during a quarter.
  In case of a tie, the selection will be void and will
  not be included in the computation of a possible bonus.

  You have to predict the team able to make more points and
  in which the quarter it will do it. In case of a draw Death heat
  rule apply (art.8 Live betting rules). You have to predict which will be the first team
  to reach the score indicated by Bet9ja in the Quarter
  related. Three possible outcomes: Home, Neither, Away.

  You have to predict the winner of the Quarter (available for all 4 quarters) by adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from the final score of
  the Quarter. Betting on “Home”, the bet is won if the home team
  wins with a margin of at least 7 points. Betting on “Away”,
  the bet is won if the away team wins or loses
  with a margin lower than 7 points. You have to predict if the total number of points
  scored during the quarter (Available for all 4 quarters) will be over or under the spread indicated.
  You have to predict if the Team’s total number of points scored during the quarter (Available for
  all 4 quarters) will be over or under the spread indicated.

  You have to predict if the total number of points scored during the quarter (Available for all 4 quarters) is
  going to be odd or even. You have to predict the margin of victory of the winning team.
  The outcome of a bet on boxing is based on the first results which are published officially.

  Decisions taken after the awards ceremony which are taken by the relevant sporting bodies
  and which eventually amend the said results will not be taken into consideration. If an event in boxing is officially postponed or suspended, all the best
  will remain valid if the event is completed before midnight (CET) of the following day from the actual one.

  Winner. This means that the boxer or national team selected
  will win the event. If there is a draw the
  Ex Aequo rule applies (Art. If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.

  Head to Head. One has to predict which one of the two boxers or one of the two nations specified in the bet reaches the
  best placing in the final classification. If one of the boxers or teams retires or is disqualified, this type of bet will be
  declared void. The bet outcome of an event on Cricket is based on the result at the end of the match.
  If the match is tied and the official competiton rules do not determine a winner; or if the competition rules determine a
  winner by a coin toss or drawing of lots, then all undecided markets
  will be considered void.

  There’s a strong and weird relationship between bet9ja and refresh button on a pc…

  @myBet9ja @trafficbutter

  — Joel (@joelentti) November 15, 2016
  In the event of an over not being completed, all undecided markets on this specific over are considered void unless the innings has reached it’s natural conclusion. All markets do not consider ‘Super
  Overs’ unless specified. Bets will stand if at least one ball is bowled.
  All match betting will be settled in accordance with official competition rules.
  In matches affected by adverse weather, bets will be settled according to the official results.

  In the event of interruption of a match due external factors, undecided bets will
  be declared void, unless a winning team is determined
  according to the official rules of the tournament. Match winner – Bet on the team to win the match.

  Market will be settled in accordance with the official
  result. Total Runs – Bet over or under the quoted line.

  Winner will be determined by the total amount of runs scored.
  Home Team Total Runs – Bet over or under the quoted line on the total runs scored by the home team.

  Away Team Total Runs – Bet over or under the quoted line on the total runs scored by the away team.
  Number of runs in the highest scoring over – Bet on how many runs will be scored in the highest scoring over in the innings.
  Which team will have the highest scoring over – Bet on the team to score the most runs in any one over.

  Will there be a tie – Bet on whether the match will finish
  in a tie. Which team will lead after ‘x’ overs – Bet on the team to be
  leading after the quoted amount of overs. Home Team runs after ‘x’ overs – Bet over or under the quoted line for the amount of runs the home team will acquire after the given amount of overs.
  Away Team runs after ‘x’ overs – Bet over or under the quoted line
  for the amount of runs the away team will acquire after the
  given amount of overs. Runs in an over – Bet over or under the quoted line for the amount of runs to be scored in a given over.

  Please bet it for us on bet9ja and give us the code?

  — Abdulsalam As-sidiq Olamilekan (@Drstel4) August 23, 2019
  ODIs – a minimum of 90 % of the entire overs
  allocated for an innings must be played at the time the bet was
  struck for markets to be settled unless the innings has reached its
  natural conclusion. The outcome of a bet on cycling
  will be defined according to the official results published at the
  moment of the medals ceremony. Any eventual decision which will
  be taken by the competent sporting bodies after the ceremony will
  not be taken into consideration. If a competition is reduced
  in time or is characterised by suspensions due to adverse weather
  conditions, the bets will be paid according to the officially published results.
  If a race is officially cancelled, all the relative bets on it will be declared null and void.

  If one of the legs of the whole race is suspended, all the relative
  bets will remain valid until the end of the leg or its eventual cancellation. When a single race
  is postponed or suspended, all relative bets will remain valid if
  the event is completed until midnight of the following day of the said event.
  If the event is not run or completed during this period, all the bets on the said event will be null and void.

  Winner. This means that the cyclist selected will win the event.
  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.

  If the “Any Other” selection is offered will be considered included into this all the runners that are not included
  into the list of runners at the start of the livebetting event.
  Placing. This means that the cyclist selected will reach the podium (first, second or third position).

  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art. Head to Head.
  One has to predict which one of the two cyclists specified in the bet reaches the best
  placing in the final classification during the race.
  If one of the cyclists is eliminated in the same
  phase this type of bet will be declared void.

  Winning Margin. One has to predict what will be the winning
  margin of the winner in the event. The outcome of a bet on a
  darts match is based on the first published official results.
  If a match is officially cancelled, all open bets related to the event will be deemed void.
  If a match is suspended or postponed, all related bets will remain valid
  until the match is finished or cancelled. You have to predict the winner of the match.
  If one of the competitors retires, he will be
  regarded as the loser of the match. You have to predict the winner
  of the match. You have to predict the exact result of the indicated set or leg.

  Depending whether the match is divided into sets and legs or only into legs,
  you have to predict the winner of the match by adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from the final score.
  Betting on Player 1, the bet will be winning if Player
  1 wins the match with a margin of at least 3 sets or legs.
  Betting on Player 2, the bet will be winning if Player 2
  wins the match or if he loses the match with a margin of less than 3 sets or legs.
  You have to predict which player will achieve the highest number of 180s during the entire match.

  But pride no gree am, he is always number 6 because he
  can nolonger get marks. Instead of concentrating on today’s work
  he’s everytime thinking about how he used to perform in the
  past while others are progressing.

  — Official fixed bet9ja (@Bet9ja0fficial_) August 28,
  2019
  Over/Under 180s 2 Bands. You have to predict whether the number of 180s achieved during the
  match will be over or under the spread offered by Bet9ja.
  Over/Under 180 3 Bands. You have to predict whether the number of 180s achieved during the match will
  be over, under or equal to the spread offered by Bet9ja. Highest Match Checkout (spread).
  You have to predict whether the highest checkout score achieved
  during the match will be over, under or included in the spread offered by Bet9ja.
  You have to predict the winner of the indicated leg. You have to
  predict whether one of the two players will achieve a 180 during the indicated leg.

  Leg X Winning Checkout. You have to predict whether the
  checkout score achieved during the indicated leg will be over,
  under or included in the spread offered by Bet9ja.

  You have to predict the winner of the indicated set. Set X Leg Y Winner.
  You have to predict the winner of a certain leg of the indicated set.
  You have to predict whether one of the two players will achieve a
  180 during a certain leg of the indicated set. Set X Leg Y Winning Checkout.
  You have to predict whether the checkout score achieved during a certain leg of the indicated set will
  be over, under or included in the spread offered by
  Bet9ja. The outcome of a bet on equestrian events will be defined according to the official results published at the moment of the medals ceremony.

  Any eventual decision which will be taken by the competent sporting bodies after the ceremony will not be taken into consideration. The
  best will be considered valid based on the premise that the participants will
  not present a different horse to race from the one declared.
  If an event in equestrian sports is officially postponed
  or suspended, all the bets will remain valid if the event is
  completed before midnight (CET) of the following day from the actual one.

  Winner. This means that the horse or national team
  selected will win the event. If there is a draw the Ex Aequo rule
  applies (Art. If there is a draw the Ex Aequo rule
  applies (Art. Head to Head. One has to predict which one of the two horses or national teams specified in the bet reaches the best placing
  in the final classification during the race.

  If one of the horses or teams is eliminated in the same phase this type of bet will be
  declared void. The outcome of a bet on fencing is based
  on the first results which are published officially.
  Decisions taken after the awards ceremony which are taken by the relevant sporting bodies and which eventually amend the
  said results will not be taken into consideration.
  If an event in fencing is officially postponed or suspended, all
  the best will remain valid if the event is completed before
  midnight (CET) of the following day from the
  actual one. Winner. This means that the athlete or national
  team selected will win the event.

  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art. If
  there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art. Head to Head.
  One has to predict which one of the two athletes or one of
  the two nations specified in the bet reaches the best placing in the final
  classification. If one of the athletes or teams retires or is disqualified, this type of bet will be declared void.
  The outcome of betting on golf is based on the first official results which are
  published. If a competition is reduced in time or if is characterized by
  interruptions due to adverse weather conditions, winnings
  (if any) will be based on the published official results.
  If a tournament is eventually cancelled, all the relative
  bets on this tournament will be declared null and void.

  When a tournament which consists of several days is suspended, all the relative bets on the tournament will remain valid until the
  final cancellation. When a single day of a tournament
  is postponed or suspended, bets which are made will remain valid up to 72 hours
  from the initial start of the tournament. If the tournament is not completed according to the predicted schedule, all the best made will be declared null and void.

  Day Event (x). The score which is obtained after the completion of the 18 holes predicted for the day
  will be considered. In the market known as ‘winner’, the final classification of the day will be considered as valid
  without the previous day’s results being taken into account.
  In the case of a tie, the ‘Ex Aequo’ rule will be applied (Art.

  Tournament Event. The final score at the end of the tournament
  will be considered valid. In the markets known as ‘winner’ the
  eventual playoffs will be considered to determine the winner.
  Placing. The bet which identifies the player who comes in the
  first three positions will win. In the case of a tie the Ex Aequo rule will apply
  (Art. Head to Head. The bet which identifies one of two players specified
  in the bet which will place best in the game or the whole tournament.

  If the two players selected obtain the same result, the bet will be declared void.
  If a player retires before having played at least the first hole or is disqualified, the bet will be declared a loss.

  If the player retires before entering play, the bet will be declared void.
  The outcome of a bet on gymnastics is based on the first results which are published
  officially. Decisions taken after the awards ceremony which are taken by the relevant sporting bodies and which eventually amend the said results will not be taken into consideration.
  If an event in gymnastics is officially postponed or suspended, all the best will remain valid if the event is completed
  before midnight (CET) of the following day from the actual
  one. Winner. This means that the gymnast or national team selected will
  win the event. If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.
  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.

  Head to Head. One has to predict which one of the two gymnasts
  or one of the two nations specified in the bet reaches the best placing in the final classification. If one of the
  gymnasts or teams retires or is disqualified, this type
  of bet will be declared void. Excluding indications on particular bets, the results of a Handball event is based on the final result
  of the game excluding extra time, unless otherwise specified in a single
  market. The official sites of the competitions in question will be
  those referred to until further notice. If a game of handball is officially postponed or suspended, all the relative bets will remain valid if the event is completed before midnight (CET)
  of the day of the match.

  If this is not the case, all bets relative to this event and which
  were open before the suspension will be considered null and void while those
  already made will be considered valid. 1X2. One has to
  predict the winner of the match at the end of normal time.
  Extra time will not be considered valid. Head to head. The winner has
  to be predicted. Handicap (3 choices). One has to predict the winner of the match
  adding or subtracting the offer spread made by Bet9ja from the final
  score. If one bets on ‘home’, the bet will win if the home team wins by more than three goals.

  If one bets on ‘draw’, the bet will win if the home team wins by a
  two goal margin. If one bets on ‘away’, the bet
  will win if the match ends in a draw or if the away team loses by just one goal.

  Handicap (2 choices). One has to predict the winner of
  the match adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from the final score.
  When betting on the home team, the bet will win if the home team wins by at least 7 goals.
  When betting on the away team, the bet will win if the away
  team wins or loses by less than seven goals.

  Over/Under. One has to predict if at the end of the match, the total number of goals scored will be more (Over)
  or less (Under) of the spread offered by Bet9ja. Three possible outcomes: Home, Draw,
  Away. 1st-2nd Half: Head to Head. One has to predict
  the winner of a particular period (1st Half or 2nd Half).
  If the two teams are tied, the selection will be void and will not be included in the calculation of the final bonus.
  1st-2nd Half: Over/Under. One has to predict at the end of one period of play (1st Half or
  2nd Half), the total number of goals will be more (Over) or less (Under) than the spread
  offered by Bet9ja.

  1st-2nd Half: Over/Under Team. 1st-2nd Half
  Handicap (3 choices). One has to predict the winner of a particular period (1st or
  2nd Half), adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from the final score.
  When betting on ‘Home’, the bet will win if the home team wins
  by a margin of at least three goals. When betting on ‘Draw’, the bet will win if the home team’s margin of victory will be exactly two goals.

  When betting on ‘Away’, the bet will win if the
  match ends in a draw or if the away team loses by one goal.

  1st-2nd Half Handicap (2 choices). One must predict
  the winner of a period (1st or 2nd Half) adding
  or subtracting the spread offered by Bet9ja from the
  final score. When betting on the home team, the bet will
  win if the home team wins by a margin of at least seven goals.
  When betting on the away team, the bet will be valid if
  the away team wins or loses by a margin of less than seven goals.
  1st-2nd Half Game at 5, 10, 15, 20, 25, 30 goals. One has to predict which will be the first team to reach the number
  of goals indicated by Bet9ja during the indicated half. Team 1:
  The first team reaches the indicated score first.
  Team 2: The second team reaches the indicated score first.

  No: None of the two teams reaches the indicated score. Odd/Even. One
  has to predict if the total number of goals will be even or odd.
  1°-2° Tempo Odd/Even. One has to predict if at the
  end of a particular period (1st Half or Second Half), the total number of goals will be
  odd or even. Odd/Even Team. One has to predict if at the end of the match,
  the total number of goals of a particular team
  will be odd or even. The outcome of a bet on a horse racing live
  event is based on the first published official results.

  Following decisions taken by disciplinary or legal bodies and affecting or amending
  the result achieved on the race field will not
  be taken into consideration. Whenever a race is officially postponed or suspended, all the
  bets still open at the moment of the interruption will be considered void.
  You predict that the selected horse will
  be the winner of the race. If the chosen horse does not take part into the competition the bet will be void.
  You predict that the selected horse will reach the podium (first, second or
  third position). You have to predict which of the two
  horses specified in the bet will achieve the best position at the end of the race.
  In case of both horses either retiring or being disqualified this bet typology will be deemed void.

  If only one horse retires or is disqualified, the other horse will be considered
  the winner. Unless otherwise stated for specific bet typologies the outcome
  of a bet on an Ice Hockey live event is based on the result of the match including
  Overtime and Penalty shoot out. For settlement purposes we
  will consider only the results of respective official
  competition websites. Whenever an ice hockey match is officially postponed or suspended, all the related bets will remain valid if
  the event takes place and is completed within midnight (CET) of the day of the match.

  All the bet typologies related to that event that were still open at the moment of
  the suspension will be considered void, while all the settled bets will stand
  valid.

  You have to predict the winner of the match. Overtime and penalty shootout will count.
  You have to predict the winner of the match at the end of
  the regular time. Overtime and penalty shoot-out doesn’t count.
  You have to predict the winner of the match adding or subtracting the spread offered by Bet9ja from
  the final score of the first team. Overtime and penalty shoot-out counts.
  You have to predict which team will score the next goal.

  Overtime and penalty shoot-out counts. You have to predict which
  team will score the last goal. Overtime and
  penalty shoot-out counts. You have to predict if the match will go to the overtime or not.
  You have to predict if the total number of scored goals will be over or
  under the spread indicated. Overtime and penalty shoot-out counts.

  You have to predict if the total number of scored goals of a Team will be over or
  under the spread indicated. You have to predict
  if the total number of scored goals will be odd or even. You have to predict the margin of victory of
  the winning team. Overtime and penalty shoot-out don’t count.
  You have to predict the correct score of the entire match.

  Overtime and penalty shoot-out counts. You have to predict the correct score of the given period.
  You have to predict if the total number of scored goals of the given period will be odd or even.

  You have to predict which one will be the period with
  the most goal scored. In case of tie, Death heat rule apply (art.8
  Live betting rules). The outcome of a bet on a motor or auto racing live event is based
  on the first published official results. Following decisions taken by disciplinary or legal bodies
  (including but not limited to FIA, DORNA, NASCAR, FIM, etc.) and affecting or amending the result
  achieved on the race field will not be taken into consideration.
  Whenever a race is officially postponed or suspended, all the
  related bets will remain valid if the event is resumed or finished within 24 hours from the official start time.
  If it is not resumed or if it is not completed within the mentioned time frame,
  all the bets still open at the moment of the interruption will be
  considered void.

  The outcome of a bet on live events related to the qualifying sessions (Pole Position), is
  based on the first official results provided by the
  official authorized federation. Will not considered
  any eventually penalties. If a driver does not obtain an official lap time, he will be considered lost.
  In order to consider valid all bets related to Head to Head, the
  drivers must take part into the qualifying session obtaining at least an official
  lap time. On the contrary all bets related to Head to Head will be declared Void.
  In the event of a referral after midnight of
  the same day, all bets till open will be refunded.

  The outcome of a bet on live events related to any free practice session, is
  based on official timing provided by the by the official authorized
  federation. If a driver does not obtain an official lap time,
  he will be considered lost. In order to consider valid all bets related to
  Head to Head, the drivers must take part into the
  free practice session obtaining at least an official lap time.
  On the contrary all bets related to Head to Head will be declared Void.
  You predict that the selected driver will be the winner of the race.
  If the “Any Other” selection is offered will be considered included into this all the runners that are not
  included into the list of runners at the start of the livebetting
  event. You predict that the selected driver will reach the podium (first, second or third position).

  You have to predict which of the two drivers specified in the bet will
  achieve the best position in the race. In case of both drivers either retiring or being disqualified at the same lap this
  bet typology will be deemed void. You have
  to predict the winning margin of the race winner, choosing among the alternatives proposed.

  The outcome of the betting on rowing is based on the first
  official results published. Decisions taken after the awards ceremony which are taken by the relevant sporting bodies and which eventually amend the said results will not
  be taken into consideration. If a rowing event is officially postponed or suspended, all the best will
  remain valid if the event is completed before midnight (CET) of the following day from the
  actual one. Winner. This means that the rower or national team selected will win the race.

  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.
  If there is a draw the Ex Aequo rule applies (Art.
  Head to Head. One has to predict which one of the two
  rowers or one of the two nations specified in the
  bet reaches the best placing in the final classification. If one of the rowers or teams retires or is disqualified,
  this type of bet will be declared void. The outcome of a bet on a rugby union/league live
  event is based on the score at the end of regular playing time.
  For settlement purpose will be considered the
  competition’s official websites results. Whenever a rugby
  union/league match is officially postponed or suspended,
  all the related bets will remain valid if the event takes place and is completed within midnight (CET) of the day of the match.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *