Featured

สร้างแบรนด์องค์กรให้ดี ผลักดันผู้บริหารให้ดัง ด้วย Content Marketing

ทุกองค์กรต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า Content ที่ดีเป็นอย่างไร หลักการในการสร้างเนื้อหาให้โดนใจต้องวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการเน้นลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

พ.ย. 21 2019

Time

All of the day
NokHuk Learning Center

Location

NokHuk Learning Center
ถ.สรงประภา ดอนเมือง
Category
CRF Management

Organizer

CRF Management
Phone
0814437434
Email
watit@crfmgt.com
Website
http://www.facebook.com/crfmgt/