“คลองแดน” ชุมชมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินนรี หรือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน และอยากเห็นบ้านของตนเองมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง อยากทำให้คนภายนอกได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวคลองแดนที่ผูกพันกับสายน้ำ แล้วอะไรที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลถึง 3 ครั้ง ?

“สามคลอง สองเมือง” เป็นอีกหนึ่งชื่อของชุมชนคลองแดน เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ของสองจังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา และยังมีลำคลอง 3 สายไหลมาบรรจบกับ คือ คลองระโนด คลองหัวไทร และคลองปากพนัง

ลุงสายัญตั้งใจปรับปรุงบ้านตนเองให้เป็นโฮมเสตย์แห่งแรก พี่เกรียงไกรที่ยังอยากให้หลายๆคนได้เห็นร้านขายยาในสมัยอดีต ยังคงเก็บรักษาของทุกชิ้นไว้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

เสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้ นอกจากเราจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำแล้ว เรายังสามารถเดินข้ามจังหวัดได้ด้วยสะพานไม้แผ่นเดียว ในทุกๆเย็นวันเสาร์ เราสามารถนั่งชมการแสดงรำโนราห์ของนักเรียนท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมน้ำ พร้อมทั้งเลือกซื้ออาหารท้องถิ่นจากชาวบ้าน

คลองแดน

ตลาดน้ำคลองแดน ตั้งอยู่ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยเปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.

สำนักงาน ททท.หาดใหญ่ เอื้อเฟื้อข้อมูล