เรียนอังกฤษฟรี โดยอ.แป๊บ นกฮูก

ห้องประชุมนกฮูก ร่วมกับ บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน เพื่อสอนความเข้าใจภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตดอนเมือง สรงประภา วัดนาวง โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์ (อ.แป๊บ) กรรมการผู้จัดการซีอาร์เอฟ

“เราไม่ได้สอนแบบในโรงเรียน หรือสถาบันติวทั่วไป”

เราสอนด้วยวิธีการ สร้างความเข้าใจภาษา แล้วค่อย ๆ แทรกเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ เข้าไป

อ.แป๊บ @NokHuk
วาทิต ประสมทรัพย์

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน (CSR: Corporate Social Responsibility) ของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการฝึกอบรมอยู่แล้ว จึงเปิดสอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่สนใจ

วิธีการเรียนการสอน คือ เรียนจากบทความ และเพลง โดยจะค่อย ๆ สอดแทรกเรื่องคำศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) เข้าไปทีละน้อย เน้นที่ความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

บทความแรกที่สอนในวันนี้ คือ เรื่อง Travel to Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเพลง Somewhere Out there

ผุ้สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ NokHuk Learning Center ถ.สรงประภา

สอนภาษาอังกฤษฟรี กับ อ.แป๊บ @NokHuk
Similar Posts