digitalPR

ย้อนกลับไปภาพเดิมๆ ของเด็กด้อยโอกาสกับเด็กในเมืองใหญ่ ที่มักถูกเปรียบเทียบเสมอว่าเด็กในเมืองมักมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากกว่า ดูจากตัวเลขผลสำรวจ “การอ่านของประชากร ประจำปี พ.ศ. 2561” ที่ระบุว่า เด็กไทยอ่านหนังสือเพียง 15 วินาทีต่อวัน แต่ใครจะรู้ว่าพฤติกรรมการอ่านในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว จาก 15 วินาทีในยุคอนาล็อกที่มีเพียงหน้าหนังสือให้พลิกเปิด สู่ 80 นาทีต่อวันในยุคที่อะไรก็ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

เมื่อโลกต้องเผชิญกับดิจิทัลดิสรัปชั่น ทุกวงการล้วนได้รับผลกระทบ และต้องปรับตัว ไม่แม้แต่แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องย้ายตัวเองสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่นเดียวกับการบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป ด้วยสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย นั่นทำให้ภาคสังคมยิ่งต้องรู้เท่าทันและสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสม ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ 80 นาที เป็นช่วงเวลาคุณภาพในการเสพสื่อ

OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ผ่านการเรียนรู้สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสองต้นแบบแหล่งเรียนรู้ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่นำเสนอเรื่องราวแบบอินเทอร์แอคทีฟที่หมุนเวียนเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ TK park ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดที่ไม่ต้องเงียบ ทั้งยังมีนิทรรศการ กิจกรรมหลายรูปแบบให้เลือกเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์ ไม่ว่าจะเกม อีบุ๊ค หนังสือเสียง ที่จะทำให้ทุกการเรียนรู้ล้วนเพลิดเพลิน รวมถึงการบริการความรู้สัญจร เข้าถึงสี่ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะเป็นพลังในการผลักดันและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมโลกได้ที่ www.okmd.or.th

Similar Posts