อบรม ISO สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม

อบรม ISO อย. มผช. และ GMP สำหรับ SME ทุกระดับ โดย SPC Engineering and Business Consultants

เวลาจะบอกใครว่า ธุรกิจของเรามีมาตรฐานนั้น จะพูดกันลอย ๆ ไม่ได้ เพราะในโลกใบนี้มันมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานไว้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ดังนั้น คำว่า “มีมาตรฐาน” คือต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พี่โต เดชาชาญ ชูสวัสดิ์ จะมาเล่าให้เราฟังว่า เอสเอ็มอีไทย จำเป็นต้องสร้างมาตรฐานอย่างไร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก พร้อมส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade หรือแม้แต่การเข้าร่วมประมูลงานของทางราชการ

SME  จะสร้างมาตรฐานให้เข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไรบ้าง

การสร้างมาตรฐานมีตั้งแต่ระดับใหญ่ คือ ISO หรือจะเล็กลงมาเช่น มอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม) GMP (Good Manufacturing Practice) สำหรับโรงงาน ไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน เช่น มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) หรือ อย. (อาหารและยา) ซึ่งแทบจะทุกอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ เช่น โรงงานน้ำดื่ม อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์

เช่นการขอ อย. สามารถขอการรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วน มอก. กลุ่มอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องไฟฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีการทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย เช่น กระบวนการผลิต ขั้นตอนการตรวจสอบ ผังการผลิต ส่วน มอก. สำหรับ SME ได้แก่ มอก.-S

แต่ถ้าจะส่งออกนอกประเทศ ก็ต้องมีการทำ ISO เช่น 9001 หรือด้านอาหาร ก็ต้องมี GMP หรือ HACCP  หรือหากเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นอีก ก็ต้องมี ISE 20002 หรือ (Food Safety System Certification 22000)

เดชาชาญ ชูสวัสดิ์ อบรม ISO อบรม GMP

ถ้าเป็นอุตสาหกรรมพวกเครื่องดื่ม ผลไม้ หรือเครื่องสำอาง ทำแค่ GMP หรือ HACCP ก็น่าจะเพียงพอ

ส่วนทางด้านพลังงาน ก็มี ISO 50001 การจัดการเรื่องพลังงาน ซึ่งมีขั้นตอนกันจัดการอยู่ 8 ขั้นตอน ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ ISO 14000 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง น้ำ ดิน และมลภาวะต่าง ๆ ตามแนวโน้มเรื่อง Green Industry หรือ ฉลากเขียว

ISO 45001 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

SME ไซส์ขนาดไหน จึงควรเริ่มสร้างมาตรฐาน

“ทุกขนาดสามารถทำได้ทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานผลิตอย่างเดียว ธุรกิจบริการ ค้าปลีก หรือขนส่งก็สามารถทำได้ เพราะเราสามารถยกเว้นข้อกำหนดบางข้อได้ในกระบวนการออกแบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 สามารถทำได้ทุกธุรกิจ แต่หากยังไม่พร้อม ก็ควรเริ่มทำ 5ส ก่อนเป็นพื้นฐาน”

การมีมาตรฐาน จะช่วยธุรกิจเราได้อย่างไร

“การจะก้าวสู่ความเป็น 4.0 หรือแม้แต่ 5.0 ในอนาคต ต้องอย่าลืมว่าเราเปิดอาเซียนแล้ว และโลกใบนี้มีการค้าขายกันอย่างเสรี มีเขตการค้าเสรีมากมาย จึงต้องไม่ลืมว่า ลูกค้า มีอำนาจต่อรองสูง ถ้าคู่แข่งเรามีมาตรฐานแต่เราไม่มี ก็จะทำให้แข่งขันลำบาก แม้การเข้ารับงานกับทางภาครัฐก็เช่นกัน ส่วนใหญ่ก็จะต้องการการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อยู่แล้ว ตรงนี้เอง ที่ทำให้เอสเอ็มอีไทยค่อนข้างเสียเปรียบ โดยเฉพาะหากเกิดการแข่งขันที่ราคาสูสีกัน แน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องเลือกรายที่มีมาตรฐานรับรองอยู่ก่อน”

ลูกค้า มีอำนาจต่อรองสูง ถ้าคู่แข่งเรามีมาตรฐานแต่เราไม่มี ก็จะทำให้แข่งขันได้ยาก

เดชาชาญ ชูสวัสดิ์

การอบรมแต่ละหลักสูตร จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่

“หลักสูตรพื้นฐาน จะใช้เวลาหนึ่งวัน ส่วนหลักสูตรเจาะลึกก็จะใช้เวลาแตกต่างกันไป ซึ่งเรามีหลักสูตรของ SME โดยเฉพาะ เช่นการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อที่จะขอทุน ร่วมทุน กู้เงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มองเห็นทิศทางทางการเงิน เช่น จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนกำไร มูลค่าปัจจุบัน หรือผลตอบแทนจากการลงทุน การดูงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด โดยเริ่มตั้งแต่แผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT Analysis การบริหารจัดการแบบ 4M หรือ man money material and management และเรื่องการบริการหรือการผลิต และนอกจากการเรียนในภาคทฤษฎีแล้ว ก็จะมี workshop ให้ลงมือทำกันจริง ๆ ว่าการเขียนเอกสารแต่ละอย่างนั้น ต้องทำอย่างไร”

อบรม ISO

หลังจากอบรมแล้วจะได้การรับรองมาตรฐานได้อย่างไร

“ทาง SPC Engineering and Business Consultant จะสามารถติดต่อและให้คำแนะนำในการเลือกบริษัทที่ให้การรับรองหรือออก CB ได้อยู่แล้ว ซึ่งมีหลายระดับด้วยกัน มีทั้งของไทยและต่างประเทศ เป็น one-stop service”

ตารางฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้นกฮูก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-077-5185, 086-346-1898, 093-9734899

https://www.facebook.com/dechachaneng

https://www.facebook.com/Containerengineer