ป้ายกำกับ: taokaemai

  • Business matching Lao

    เที่ยวหลวงพระบาง มองโอกาสทางธุรกิจ

    หลวงพระบาง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีถนนหนทางที่ดีกว่าเมืองอื่น มีระบบไฟฟ้า สื่อสาร และระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี มีระบบจัดการขยะและน้ำเสียที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน