นกฮูก คือ ระบบลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ SME ประเภทค้าปลีก

ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ต่างมีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่า แต่ธุรกิจขนาดเล็กกลับไม่มีเครื่องมีอที่เหมาะสมในการรักษาฐานลูกค้า

"นกฮูก" จึงเป็นระบบสมาชิกแบบเปิด เพื่อให้ลูกค้า สามารถนำคะแนนที่ได้รับ ไปใช้ได้กับทกร้านในระบบ เกิดการสร้างเครือข่ายร้านค้าและผู้บริโภค ที่อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน เกิดการส่งต่อลูกค้าให้กัน ช่วยกระตุ้นการจับจ่าย นอกจากนี้ นกฮูกยังมีระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อให้ร้านค้า สามารถออกโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของตนเองได้

สนใจใช้ระบบนกฮูก พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทย
สมัครวันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเจ้าของกิจการ

วัน เดือน ปี เกิด

จังหวัด

ข้าพเจ้ายินยอมใน ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการ Nokhuk.net